Orienta Molins és un programa d’orientació, formació i inserció sociolaboral dirigit a tota la població i especialment  a persones amb dificultats en l’accés al món laboral i/o en la utilització de les noves tecnologies. Dissenyem el teu itinerari laboral i/o formatiu personalitzat, t’ajudem a una recerca més efectiva de feina a través de tutories individuals, tallers i dinàmiques grupals, estructurats en 6 blocs: Autoconeixement, Eines de Recerca de Feina, Canals de Recerca de Feina, Recursos per afrontar un procés de selecció, Emocions i Competències Digitals 4.0. 

 


 

Programa

 icon-chevron-circle-right Bloc I. Autoconeixement  

 • Sessió: Identificació de les competències / test de competències.
 • Sessió: Autoestima, actitud i creences.
 • Sessió: Dinàmiques per validar les competències.

 icon-chevron-circle-right Bloc II. Eines per a la recerca de feina

 • Sessió: Currículum per competències i carta de presentació.
 • Sessió: Suport CV i Carta de presentació: acompanyament de l’orientadora en la confecció i redacció d’aquests documents.
 • Sessió: Suport CV i Carta de presentació. Introducció al CANVA (programa de disseny) per obtenir un CV més atractiu.
 • Sessió: VídeoCV i CV infogràfic

 icon-chevron-circle-right Bloc III. Canals de recerca de feina i recursos formatius

 • Sessions: Inscripció a Clicfeina i portals web genèrics tan per fer recerca de feina com per informació/inscripció a cursos/taller de formació. Millorar l’eficiència en la recerca de recursos laborals i formatius.
 • Sessions: Linked-In

 icon-chevron-circle-right Bloc IV. Procés de selecció:

 • Sessió: Entrevista Individual: Elevator Pitch/ Role-playing.
 • Sessió: Entrevista grupal.
 • Sessió: Entrevistes on-line /vídeo entrevistes.

 icon-chevron-circle-right Bloc V. Emocions:  

 • Sessió: Mindfulness (meditació)
 • Sessió: Dinàmiques grupals de teatre terapèutic.

 icon-chevron-circle-right Bloc VI. Competències digitals: 

Taller trimestral de competències digitals bàsiques per a la recerca de feina al Casal Cívic de la Riera Bonet. Acompanyament i suport per a millorar les competències TIC.


Exemples de video-curriculum

 


Taller “Com millorar les competència laborals per a persones joves”