Reclamació d’objectes i/o documents perduts

El tràmit permet reclamar un objecte o document perdut.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Guàrdia Urbana

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Tres mesos, a partir de la recuperació de l'objecte.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A la Guàrdia Urbana (Rubio i Ors, 8) Horari d'atenció al públic de Governació: De dilluns a divendres de 8 a 14h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o bé document de denúncia de la pèrdua d'aquests), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Es persona l'interessat a dependencies 2. Ens dona descripció de l'objecte 3. Si ha estat recuperat, es realitza acta lliurament.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A la Guàrdia Urbana (Rubio i Ors, 8) Horari d'atenció al públic de Governació: De dilluns a divendres de 8 a 14h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: