La formació és una eina fonamental per al desenvolupament professional de les persones d’acord amb les seves capacitats i objectius  laborals. Des de l’Ajuntament de Molins de Rei  impulsem la cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida i oferim formació reconeguda i homologada amb l’objectiu d’afavorir l’accés al mercat laboral i la promoció professional.


 

Per a més informació:

Centre Joan N. Garcia Nieto – Francesc Layret, 15
T. 93 668 48 12
ocupacio@molinsderei.cat


Altra oferta formativa de la vila

  • Formació professional per a l’ocupació de l’Institut Bernat el Ferrer

IFCT0110 Operació de xarxes departamentals (nivell 2)

Família professional: Informàtica i comunicacions

Competència general: Realitzar procediments que assegurin la connectivitat oferta per una xarxa departamental, així com l’accés als recursos d’aquesta, mitjançant la configuració I monitoratge dels elements de connexió, la instal·lació del programari de xarxa, l’operativa de manteniment, la resolució dels problemes o incidències detectades, seguint especificacions establertes.

Data inici: 16/01/23  (530h + 40h Pràctiques)

Més info

ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial (nivell 2)

Família professional: Instal·lacions de telecomunicació

Competència general: Instal·lar i mantenir centraletes telefòniques de baixa capacitat amb la seva instal·lació associada, i infraestructures de xarxes locals de dades, cablejades, sense fils I VSAT d’acord amb la documentació tècnica, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Data inici: 16/01/23  (350h + 120h Pràctiques)

Més info

Entitats que ofereixen formació per a persones treballadores en actiu: