Taxa pel servei d’estades al Centre d’educació ambiental i lleure Can Santoi
Ajuts de menjador escolar
Beques per a estudis postobligatoris
Ajuts per afavorir la pràctica esportiva i de lleure en edat escolar
Bonificació de la tarifa municipal d’aigua
Bonificacions per l’assistència a les Llars d’Infants Municipals (LLIM)
Bonificacions per l’assistència de l’Escola Municipal de Música Juià Canals (EMM)
Taxa per a la utilització dels camps de Futbol Municipals
Taxa per a la utilització de la Piscina Municipal
Taxa pels serveis esportius en les Instal·lacions Esportives Municipals
Impost sobre Béns Immobles

Adreces i telèfons