Telèfons destacats

Llistat d'adreces i telèfons

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936803340
936803340 educacio@molinsderei.cat
Oficina d’Atenció Ciutadana
Veure més
Telèfon: 936803340
936803340 ajuntament@molinsderei.cat
Guàrdia Urbana
Veure més
Telèfon: 936688866
936688866
Serveis Socials
Veure més
Telèfon: 936803731
936803731 ajuntament@molinsderei.cat
Ocupació i formació
Veure més
Telèfon: 936684812
936684812 ocupacio@molinsderei.cat
Empresa
Veure més
Telèfon: 936800297
936800297 empresa@molinsderei.cat
Oficina Municipal d’Habitatge
Veure més
Telèfon: 936803739
936803739 habitatge@molinsderei.cat
Urgències 112
Veure més
Telèfon: 112
112
CatSalut Respon
Veure més
Telèfon: 061
061
Atenció a les dones en situació de violència
Veure més
Telèfon: 900900120
900900120
Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Molins de Rei – De 10 a 15h
Veure més
Telèfon: 680789819 - Whatsapp 671778540
680789819-Whatsapp671778540
Urgències Socials
Veure més
Telèfon: 936803731
936803731
Atenció contra la violència masclista (24 h.)
Veure més
Telèfon: 900900120
900900120
Urgències Socials – De 10 a 15h
Veure més
Telèfon: 629881847 / 609861824
629881847/609861824
Atenció ciutadana
Veure més
Telèfon: 936803340
936803340
Directori d’entitats
Veure més
Telèfon:
Departament de Premsa i Comunicació
Veure més
Telèfon: 936803340
936803340 premsa@molinsderei.cat
Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT) de l’Ajuntament de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936803733
936803733 ajuntament@molinsderei.cat
Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (DIPEL) de l’Ajuntament de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936800370
936800370 ajuntament@molinsderei.cat
Àrea d’Economia i Serveis Generals (ESG) de l’Ajuntament de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936803340
936803340 ajuntament@molinsderei.cat
Àrea d’Alcaldia (ALC) de l’Ajuntament de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936803340
936803340 ajuntament@molinsderei.cat
Veolia – Biomasa
Veure més
Telèfon: 937279199
937279199
Urgències sanitàries (CatSalut Respon)
Veure més
Telèfon: 061
061
Trambaix
Veure més
Telèfon: 900701181
900701181
TELÈFON EMERGÈNCIES
Veure més
Telèfon: 112
112
Taxis “Su Taxi”
Veure més
Telèfon: 936300000
936300000 taxi@sutaxi.es
Taxis
Veure més
Telèfon: 936682395
936682395
Taxi Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 933755555 (24 hores)
93375555524hores baixtaxi@baixtaxi.com
Tanatori de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936687961
936687961
Soler i Sauret
Veure més
Telèfon: 936325133
936325133 info@solerisauret.com
Servei Municipal d’Aigües – Aqualia
Veure més
Telèfon: Informació: 900814081 (Gratuït) 902186018 Avaries: 900814082
Informació:900814081Gratuït902186018Avaries:900814082
Servei Local de Català
Veure més
Telèfon: 677258352
677258352 slcmolins@cpnl.cat
Sala d’exposicions de Ca’n Ametller
Veure més
Telèfon:
Ràdio Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936686161
936686161 radio@molinsderei.cat
Rodalies RENFE
Veure més
Telèfon: 900410041
900410041
Registre de la Propietat
Veure més
Telèfon: 936668345
936668345 santfeliudellobregat2@registrodelapropiedad.org
Punt Jove
Veure més
Telèfon: 936685452
936685452 puntjove@molinsderei.cat
PFI-Pla de transició al treball
Veure més
Telèfon: 936684812
936684812 a8960047@xtec.cat
Parròquia Sant Miquel Arcàngel
Veure més
Telèfon: 936681839
936681839
Oficina de gestió de tributs de l’Ajuntament de Molins de Rei (ORGT)
Veure més
Telèfon: 934729184
934729184 orgt.molins@diba.es
Oficina de Fira, Comerç i Turisme
Veure més
Telèfon: 936800370 - 936686453
936800370-936686453 candelera@molinsderei.cat
Oficina de Correos de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936681595
936681595
NitBus – Xarxa metropolitana d’autobusos nocturns
Veure més
Telèfon: 807117700 (tarifa especial de pagament)
807117700tarifaespecialdepagament
Museu Municipal
Veure més
Telèfon: 936803340
936803340 museu@molinsderei.cat
MolinsBus
Veure més
Telèfon: 936325133
936325133 info@solerisauret.com
Mercat Municipal de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936800254
936800254 mercats@molinsderei.cat
Manyanet Molins de Rei – Col·legi Sant Miquel
Veure més
Telèfon: 936683450
936683450 manyanetmolins@molins.manyanet.org
Llar Municipal d’Avis “Dr. Josep Mestre”
Veure més
Telèfon: 936802663
936802663 ajuntament@molinsderei.cat
Jutjat de Pau de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936681730
936681730
Institut Lluís de Requesens
Veure més
Telèfon: 936802438
936802438 a8021430@xtec.cat
Institut Bernat el Ferrer
Veure més
Telèfon: 936683762
936683762 ies-bernatelferrer@xtec.cat
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Veure més
Telèfon: 935531200
935531200
Gestió del DNI Comissaria de Policia Nacional
Veure més
Telèfon: 060
060
Foment Cultural i Artístic
Veure més
Telèfon: 936681095
936681095
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Veure més
Telèfon: 932051515
932051515
Federació Obrera – Centre Cívic i Cultural
Veure més
Telèfon: 936805263
936805263 federaciobrera@molinsderei.cat
Farmàcia SABORIT – CANALS
Veure més
Telèfon: 936681429
936681429
Farmàcia ROCA BRUNET
Veure més
Telèfon: 936681481
936681481
Farmàcia PILAR SOLER
Veure més
Telèfon: 931147956
931147956 mpsoler@cofb.net
Farmàcia N. BRUN CASANOVAS
Veure més
Telèfon: 936682954
936682954
Farmàcia N. BRUN CASANOVAS
Veure més
Telèfon: 936682954
936682954
Farmàcia M. XUCLÀ BAS
Veure més
Telèfon: 936681994
936681994
Farmàcia M. MILÀ ROCA
Veure més
Telèfon: 936683097
936683097
Farmàcia M. MAS VALLS
Veure més
Telèfon: 936800986
936800986
Farmàcia L. GARCIA TATAY
Veure més
Telèfon: 936684456
936684456
Farmàcia L. CODINA LLAGOSTERA
Veure més
Telèfon: 936680496
936680496
Farmàcia J.A. LOZANO MÉRIDA
Veure més
Telèfon: 936817987
936817987
Farmàcia J. VALLS FOIX
Veure més
Telèfon: 936680206
936680206
Espai Jove
Veure més
Telèfon:
pij.molins@diba.es
Escola Pont de la Cadena
Veure més
Telèfon: 936801620
936801620 a8041660@xtec.cat
Escola Municipal de Música Julià Canals
Veure més
Telèfon: 936801637
936801637 mailto:secretariaemm@molinsderei.cat
Escola la Sínia
Veure més
Telèfon: 936686855
936686855 a8061610@xtec.cat
Escola l’Alzina
Veure més
Telèfon: 936801633
936801633 a8021363@xtec.cat
Escola Josep M. Madorell
Veure més
Telèfon: 936687466
936687466 a8034102@xtec.cat
Escola Estel
Veure més
Telèfon: 936684054
936684054 a8044247@xtec.cat
Escola El Palau
Veure més
Telèfon: 936801645
936801645 esc-elpalau@xtec.cat
Escola Castell Ciuró
Veure més
Telèfon: 936683529
936683529 a8021442@xtec.cat
Escola Bressol Municipal El Rodó
Veure més
Telèfon: 691821774
691821774 rodo@molinsderei.cat
Escola Bressol Municipal “La Traca”
Veure més
Telèfon: 936688432
936688432 llar-infantslatraca@xtec.cat
Escola Bressol Municipal “El Molí”
Veure més
Telèfon: 936684660
936684660 eei-elmoli@xtec.cat
Escola Bressol el Tambor
Veure més
Telèfon: 936681585
936681585 tambor@llardinfantstambor.com
Escola Bressol El Patufet
Veure més
Telèfon: 936683644
936683644 a8048848@xtec.cat
Endesa
Veure més
Telèfon: 800760706
800760706
Deixalleria Municipal
Veure més
Telèfon: 936683921
936683921 ajuntament@molinsderei.cat
Creu Roja de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936681818
936681818
Col·legi Virolai
Veure més
Telèfon: 936802709
936802709 col-legivirolai@col-legivirolai.com
Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses Joan N. García-Nieto
Veure més
Telèfon: 936684812
936684812 ocupacio@molinsderei.cat
Centre de Normalització Lingüística de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936 685 263, ext 5 | 677 258 352
936685263,5|677258352 slcmolins@cpnl.cat
Centre de Formació de Persones Adultes Rafael Farré
Veure més
Telèfon: 936801636
936801636 a8055695@xtec.cat
Centre d’Educació Ambiental i de Lleure Can Santoi
Veure més
Telèfon: 934747474
934747474
Centre Cívic Riera Bonet
Veure més
Telèfon: 936800996
936800996
Centre Cívic de l’Àngel
Veure més
Telèfon: 936802488
936802488
Centre Comunitari Pont de la Cadena
Veure més
Telèfon: 936682228
936682228
Castellciuró
Veure més
Telèfon:
Casal d’Avis Primer de Maig
Veure més
Telèfon: 936683151
936683151
Casal d’Avis de Riera Bonet
Veure més
Telèfon: 936800996
936800996
CAP La Granja – Centre d’Atenció Primària de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936687711 - Telèfon cita prèvia: 935670999
936687711-Telèfoncitaprèvia:935670999 admolins.bln.cp.ics@gencat.net
Camp d’Aprenentatge de Can Santoi
Veure més
Telèfon: 936802931
936802931 cda-cansantoi@xtec.cat
Bombers
Veure més
Telèfon: 936661080
936661080
Biblioteca El Molí
Veure més
Telèfon: 936801681
936801681 b.molins.m@diba.cat
Autos Castellbisbal
Veure més
Telèfon: 937720008
937720008
Autocorb
Veure més
Telèfon: 936500735
936500735 info@autocorb.com
Cementiri municipal
Veure més
Telèfon: 936801639 / 936803340
936801639/936803340
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Veure més
Telèfon: 936800297
936800297 empresa@molinsderei.cat
Unió de Botiguers de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936801554
936801554
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
Veure més
Telèfon: 936800370
936800370 consum@molinsderei.cat
Parc del Baix Llobregat
Veure més
Telèfon:
Pista polivalent plaça de la Llibertat
Veure més
Telèfon:
Pista polivalent i petanca Parc de la Sèquia del Molí
Veure més
Telèfon:
Petanca Riera Bonet
Veure més
Telèfon: 9334832472
9334832472
Petanca Molins de Rei
Veure més
Telèfon:
Petanca Bonavista
Veure més
Telèfon:
Poliesportiu Municipal La Sínia
Veure més
Telèfon: 663753588
663753588
Àrea de Serveis a les Persones (ASP) de l’Ajuntament de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936803731
936803731 ajuntament@molinsderei.cat
Camp de Futbol Josep Raich
Veure més
Telèfon: 936684200
936684200
Zona Esportiva Ricard Ginebreda
Veure més
Telèfon: 670004714
670004714
Piscina Municipal
Veure més
Telèfon: 936680680
936680680 clubnatacio@molinsderei.net
Pavelló la Sinia
Veure més
Telèfon: 663753588
663753588
Poliesportiu Municipal de Molins de Rei
Veure més
Telèfon: 936801572
936801572 poliesportiu@molinsderei.cat
Arxiu Municipal
Veure més
Telèfon: 936803340 (Ext. 145)
936803340145 arxiu@molinsderei.cat
Ajuntament
Veure més
Telèfon: 936803340
936803340 ajuntament@molinsderei.cat
Agencia Tributària – Sant Feliu de Llobregat
Veure més
Telèfon: 936667311
936667311

{The title}

Adreça:
Horaris:
E-mail:
Pàgina web: