Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana de Molins de Rei té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania.

Depèn de l’Ajuntament deMolins de Rei, i la seva seu és al carrer Rubió i Ors 8). Es tracta d’un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada.

Entre d’altres els seus principals àmbits d’actuació són:

Centra la seva actuació en cinc grans àmbits:

  • Trànsit i Circulació. Assegurar la lliure circulació dels ciutadans, la policia ordena i regula el trànsit de vehicles i persones així com l’estacionament a la via pública
  • Policia Administrativa. Actuacions necessàries encaminades a comprovar l’adeqüació de les activitats a les Ordenances Municipals i resta de reglaments
  • Seguretat Ciutadana. Intervencions preventives dirigides a evitar la comissió d’actes delictius, i si s’han produït, i col·laboració amb els altres cossos de seguretat.
  • Policia Assistencial. Atenció especial a persones en situació de desamparament, menors, gent gran, víctimes d’accident o de delictes. En general informar i ajudar al ciutadà, a través dels agents de barri. Protecció Civil en situacions d’emergència
  • Relacions amb la comunitat. Coordinar-se amb moviments associatius, veïnals i professionals de la ciutat, amb l’objectiu d’aconseguir apropar més la policia a la ciutadania.

Horaris

24 hores, 365 dies a l’any
 
 

 

Informació general

Guàrdia Urbana

Centre de preferències de privadesa

Essencials

Control de les planes més consultades i sessions d'usuaris. Historial de planes visitades per a que cada usuari pugui guardar els seus favorits mitjançant l'enllaç superior "pàgines visitades". També la propia cookie de la llei de cookies, que memoritza les nostres preferències.

pvc_visits[0],PHPSESSID,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],ajm_history

Anuncis

Analytics

Centre d'analítica comú de Google, per análisi, estadístiques i comportament dels usuaris al fer servir el lloc web

Google Analytics (ga_)
Ga_

Other