Centre de Formació de Persones Adultes Rafael Farré

Centre de formació d’adults que oferta ensenyaments reglats (primària, ESO), preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, grau superior i universitat, i d’altres programes recreatius de lleure iculturals que no requereixen formació acadèmica.

TITULARITAT: GENERALITAT

CODI: 08055695

Horaris

L’horari d’atenció al públic és de 16:00 a 19:00 hores

Informació general

Centre de Formació de Persones Adultes Rafael Farré