Mercat Municipal de Molins de Rei

Construït l’any 1935 per l’arquitecte municipal Gumà Cuevas, és un edifici de planta única amb xamfrans bisellats.

Té un ramat d’elements decoratius de pedra artificial. Va ser edificat per suplir el mercat primitiu, que estava situat a la plaça de la Creu. Aquest edifici ha sofert diverses remodelacions per adaptar-lo a les noves necessitats.

Informació general

Mercat Municipal de Molins de Rei