TELÈFON EMERGÈNCIES

 

El telèfon 112 centralitza totes les trucades d’urgència. És únic a tot l’àmbit europeu i dóna resposta immediata les 24 hores del dia.

Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d’emergència.
El telèfon d’emergències 112 és un servei únic per a tot l’àmbit europeu, en funcionament a Catalunya des de l’1 de febrer de 1999.

Aquest telèfon, que a Catalunya gestiona la Generalitat per Acord de Govern de 17 d’octubre de 1997, cobreix tot el territori català i és gratuït per a tots els ciutadans des de qualsevol tipus de telèfon, fix o mòbil, durant les 24 hores del dia.

El 112 centralitza totes les trucades d’urgència, amb la qual cosa serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin davant d’una situació d’emergència.

L’organisme encarregat de prestar aquest servei d’atenció de trucades d’urgència és el Departament d’Interior, per mitjà del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

La persona que truqui a aquest telèfon haurà de donar informació del seu nom, adreça, municipi, telèfon i tipus de sinistre.

Des del 29 de juny de 2004 hi ha implantat un nou sistema d’atenció 112 per a persones amb discapacitats auditives, amb un procediment d’actuació concret amb l’especificitat d’aquest col·lectiu davant d’una possible situació d’emergència.

Aquest model dissenyat pels Bombers en col·laboració amb la Federació de Sords de Catalunya (FESOCA), consisteix en un servei directe de fax, sistema de comunicació que empra habitualment el col·lectiu de persones amb discapacitats auditives.

Així, per contactar amb el telèfon d’emergències, s’ha habilitat per a aquest col·lectiu el número directe de fax 900 500 112, fàcil de memoritzar. A més del sistema de fax, les persones sordes podran recórrer a la telefonia mòbil, mitjançant un sistema de recepció de missatges SMS al telèfon 679 43 62 00.

El telèfon d’emergències 112 també disposa d’una plataforma tecnològica que connecta ràpidament els taxis amb la policia en cas de patir una agressió.

Aquest sistema s’anomena Seqtaxi i permet fer el seguiment de la posició dels taxis i escoltar el que passa a l’interior del vehicle.

El Seqtaxi, el gestionen Localret i l’Institut Metropolità del Taxi, entitats que us informaran sobre el servei.

Horaris

24 h – 365 dies a l’any

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
    112

TELÈFON EMERGÈNCIES