Miquel Zaragoza Alonso

Càrrec: tinent d’alcalde
Dedicació: parcial (20%) 8 hores setmanals 
Retribució bruta anual: 15.593,16 € (distribuïts en 12 mensualitats)
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

Trajectòria professional i política

APB21 – 2018-2019. Coordinador territorial de l’associació APB21

Ajuntament de Molins de Rei 2011-2017. Tinent d’Alcalde, Regidor de Finances, Serveis Generals, Patrimoni , Via Pública i Mobilitat.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2007-2005. Director de l’Àrea de Serveis Generals i de Serveis Personals. Responsable tècnic de les àrees de gestió dirigides a les persones i de la modernització i la gestió de Recursos Humans.

Consell Comarcal del Vallès Occidental 2007-2005. Assessor tècnic.

Ajuntament de Cervelló 2000-2005. Coordinador de l’Àrea d’Alcaldia. Responsable de coordinació dels diferents departaments municipals.

Ajuntament de Barcelona 1995-2000.