002/2023

Agència d’Habitatge de Catalunya – Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’habitatges 2023

Termini de presentació de sol·licituds: 12-05-2023
Data d'atorgament: Pendent

  Termini presentació sol·licituds:

  • Ajuts joves (fins 35 anys) à 23 de març i finalitza el dia 5 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Ajuts gent gran (majors 65 anys) i ajuts MITMA (entre 36 i  64 anys) à 11 d’abril i finalitza el dia 12 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

Requisits:

Ajudes destinades a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que a la data de publicació de la convocatoria complexin els requisits de la convocatòria.

Ajuts joves: la quantia mensual de la subvenció es de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió.

Ajuts gent gran i MITMA à La quantia mensual de la subvenció es de 200 € amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió.

Es podrà sol·licitar la subvenció, sempre que es pugui acreditar una font regular d’ingressos.

Ingressos:

El màxim d’ingressos de la unitat de convivència ha de ser igual o inferior a 23.725,79€.

L’ import de la renda:

  • Ajuts joves: Contracte d’arrendament o cessió d’us d’un habitatge, l’import de la renda ha de ser com a màxim de 950 euros. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i/o per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 1100€. Lloguer d’habitació, l’import de la renda ha de ser com a màxim 450 euros.
  • Ajuts gent gran i MITMA: Contracte d’arrendament o cessió d’us d’un habitatge, l’import de la renda ha de ser com a màxim de 900 euros. En tots els casos. Lloguer d’habitació, l’import de la renda ha de ser com a màxim 450 euros.

Presentació de sol·licituds:

Prioritat sol·licitud telemàtica mitjançant la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Per tramitar-ho, necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic). És pot tramitar mitjançant l’enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Tramitació presencial a l’Oficina d’Habitatge (Plaça Josep Tarradellas, 1) amb cita prèvia amb Habitatge a partir del dia 23 de març, tenen prioritat davant altres consultes.

Cal sol·licitar-la al telèfon 93.680.37.39 o al correu electrònic: habitatge@molinsderei.cat

Important: Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o entitats privades per les mateixes mensualitats del mateix any. També són incompatibles amb les ajuts del Consorci de l’habitatge de Barcelona.

Cal revisar exhaustivament i específicament la web necessària per cada tipus d’ajut. Així com saber terminis, requisits, incompatibilitats, i altres informacions.

Informació relacionada:

DocumentacióAtorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

Bases específiques de subvencions

 
[alertme-form-show]