Estat: Oberta Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

05/2024

Convocatòria de subvencions a entitats i associacions de Molins de Rei per al 2024

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 03-06-2024

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Oberta Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

004/2024

Convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització presentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei per a l’exercici 2024

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 11-06-2024

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Oberta Beneficiaris: Persones físiques

003/2024

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva per a la temporada 2024-2025

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 04-10-2024

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Oberta Beneficiaris: Persones físiques

002/2024

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir les activitats de lleure per a infants en edat escolar per l’any 2024

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 14-06-2024

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

001/2024

Convocatòria per a la concessió de subvencions específiques per a l’ajut a les entitats amb seu social a Molins de Rei durant l’any 2023

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 21-03-2024

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

009/2023

Justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Molins de Rei en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’exercici 2023

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 30-01-2024

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

008/2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions específiques per a la socialització, digitalització, adquisició de materials escolars i adaptacions curriculars per al curs 2023-2024

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 30-09-2023

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Persones jurídiques i autònoms

007/2023

Convocatòria de subvenció per a les les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i despeses de local

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 30-10-2023

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Persones jurídiques i autònoms

006/2023

Convocatòria de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 30-10-2023

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Persones físiques

005/2023

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva per a la temporada 2023-2024

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 05-10-2023

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Persones físiques

004/2023

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir les activitats de lleure per a infants en edat escolar per l’any 2023

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 15-06-2023

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

003/2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització persentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei per a l’exercici 2023

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 30-04-2023

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Habitatge

002/2023

Agència d’Habitatge de Catalunya – Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’habitatges 2023

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 12-05-2023

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

001/2023

Convocatòria de subvencions a entitats i associacions de Molins de Rei per al 2023

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 07-03-2023

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

015/2022

Justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’exercici 2022

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 30-01-2023

Data d'atorgament: Pendent

Observacions:
És justificació de la convocatòria Ref. 004/2022

Estat: Tancada Beneficiaris: Persones jurídiques i autònoms

014/2022

Subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 11-12-2022

Data d'atorgament: 28-12-2022

Observacions:
Atorgaments successius

Estat: Tancada Beneficiaris: Persones jurídiques i autònoms

013/2022

Subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (Reta) i despeses de local

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 11-12-2022

Data d'atorgament: 22-12-2022

Estat: Tancada Beneficiaris: Persones físiques

012/2022

Convocatòria Agència d’Habitatge de Catalunya – Subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves fins a 36 anys inclosos

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 07-10-2022

Data d'atorgament: 08-10-2022

Estat: Tràmit Beneficiaris: Persones jurídiques i autònoms Entitats sense finalitat de lucre

011/2022

Subvencions per a la socialització, digitalització, adquisició de materials escolars i adaptacions curriculars pels centres educatius públics per a l’any 2022

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 30-09-2022

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

010/2022

Subvencions per als projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per les ONG’s i entitats i associacions sense finalitat de lucre per a l’any 2022

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 16-09-2022

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Persones físiques Entitats sense finalitat de lucre

009/2022

Subvenció per ajuts a la pràctica esportiva i de lleure i parcs de Nadal  per l’any 2022

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 15-10-2022

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tancada Beneficiaris: Comunitats de propietaris

008/2022

Convocatòria MITMA 2022 – Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 15-07-2022

Data d'atorgament: 16-07-2022

Estat: Tràmit Beneficiaris: Persones físiques

007/2022

Subvencions per a l’atorgament d’ajuts per afavorir la pràctiva esportiva i d’activitats de lleure en edat escolar 2022

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 15-06-2022

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tancada Beneficiaris: Comunitats de propietaris

006/2022

Convocatòria Generalitat de Catalunya – Subvencions per al pagament del lloguer Bo Jove 2022

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 17-06-2022

Data d'atorgament: 18-06-2022

Estat: Tràmit Beneficiaris: Persones físiques

005/2022

Subvencions d’ajuts complementaris a les beques de menjador 2022-2023

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 16-05-2022

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

004/2022

Subvencions a entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per al 2022

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 13-04-2022

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

003/2022

Subvencions específiques per a l’ajuts a les entitats amb seu social a Molins de Rei 2021, del’àmbit de serveis a les persones

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 14-02-2022

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tràmit Beneficiaris: Entitats sense finalitat de lucre

002/2022

Justificació de subvencions atorgades en la convocatòria per a entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per al 2022 (Ref. 04/2022)

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 31-01-2022

Data d'atorgament: Pendent

Estat: Tancada Beneficiaris: Persones jurídiques i autònoms

001/2022

Subvencions per a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei 2021

Veure més
Terminis:

Termini de presentació: 31-07-2022

Data d'atorgament: 29-12-2022

{The title}

Adreça:
Horaris:
E-mail:
Pàgina web: