003/2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització persentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei per a l’exercici 2023

Termini de presentació de sol·licituds: 30-04-2023
Data d'atorgament: Pendent

S’obre el termini per sol•licitar un ajut per a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per ONG’s, entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per a l’exercici 2023.

Poden sol•licitar subvenció per a projectes de cooperació aquelles entitats, associacions i ONG’s amb seu social o delegació a Molins de Rei que compleixin els requisits de l’article 9 de les bases reguladores d’aquests ajuts. Les sol•licituds per concórrer, així com la resta d’annexos a la present convocatòria, es poden obtenir al web https://molinsderei.cat/subvencions/ i s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer Rubió i Ors, 2-4), demanant cita prèvia o bé mitjançant el web municipal de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una instància genèrica que trobareu al link https://www.molinsderei.cat/.

La documentació a presentar en la convocatòria de 2023 és la que s’especifica a l’art. 12 de les bases. La sol•licitud es podrà presentar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, com a màxim, fins el dia 30 d’abril de 2023.

És important que llegiu amb deteniment les bases reguladores dels ajuts i el Pla Director de Cooperació i Solidaritat de Molins de Rei 2017-2021 abans de formular els projectes que voleu presentar.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte mitjançant el correu electrònic mbv@molinsderei.cat.

Documentació


Documents relacionats


Atorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

[alertme-form-show]