003/2022

Subvencions específiques per a l’ajuts a les entitats amb seu social a Molins de Rei 2021, del’àmbit de serveis a les persones

Termini de presentació de sol·licituds: 14-02-2022
Data d'atorgament: Pendent

Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense finalitat de lucre propietàries o llogateres amb seu social a Molins de Rei a qui se’ls repercuteixi l’mpost de l’IBI i/o el tribut metropolità. 

-Per a les entitats propietàries de la seva seu social: una instància genèrica en la qual faci constar la sol·licitud de subvenció per l’import de l’IBI i/o tribut metropolità del local de la seva seu social.

-Per a les entitats amb seu social en règim de lloguer:

  • Còpia dels rebuts efectivament pagats en el termini d’un any (de novembre a novembre) on consti l’import de l’IBI que se’ls aplica i, si s’escau, còpia del contracte de lloguer del local de la seva seu social.
  • Còpia del rebut del tribut metropolità de l’exercici 2021

Documentació


Documents relacionats


Atorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

Bases específiques de subvencions

 
[alertme-form-show]