015/2022

Justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’exercici 2022

Termini de presentació de sol·licituds: 30-01-2023
Data d'atorgament: Pendent

Us informem que ja es pot procedir a justificar les subvencions atorgades durant l’exercici de 2022.

El termini màxim de justificació és el 30 de gener de 2023. Adjuntem la documentació necessària:

  • Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (model 08)
  • Fitxa de justificació de subvenció per suport a entitats de lleure infantil i juvenil (model 09)
  • el certificat bancari de titularitat del compte per dur a terme el pagament en cas que l’hàgiu canviat des de la data de la sol·licitud

Caldrà presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una instància genèrica que trobareu al link https://www.molinsderei.cat/tramitsonline/ amb les instruccions corresponents de com fer-ho.

Recordeu que, d’acord amb l’art. 22 de les bases de l’Ajuntament de Molins de Rei per a la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre, i de persones públiques o privades de Molins de Rei, heu d’adjuntar les factures i el corresponent pagament d’aquestes, així com un exemplar de la publicitat escrita i/o gràfica de l’activitat subvencionada.

Per possibles dubtes, podeu consultar a la persona tècnica de referència, trucant al telèfon 936803731.

 

Documentació


Documents relacionats


Atorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

Bases específiques de subvencions

 
[alertme-form-show]