001/2022

Subvencions per a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei 2021

Termini de presentació de sol·licituds: 31-07-2022
Data d'atorgament: 29-12-2022

Podran beneficiar d’un màxim de 4.200 €  per a cada sol·licitud per contractes de sis mesos a jornada complerta. Per contractes a temps parcial les quanties es calcularan proporcionalment a la jornada efectivament contractada (mínim exigible 50% de la jornada laboral complerta). Si el contracte te una durada de dotze mesos, les empreses es podran beneficiar de fins a 2.000€ més d’ajut per contracte a jornada complerta,  o la quantia d’ajut proporcional segons grup de cotització, i tipus de jornada efectivament contractada. En aquest cas, el contracte pot ser també inicialment de sis mesos, i posteriorment prorrogat per sis mesos més. El període imputable a l’assignació econòmica és l’associat a les despeses de l’article 6 de les Bases que es realitzin a partir de l’1 de gener de 2021 i sempre abans del 31 de desembre de 2022

Resolució del primer atorgament realitzada en data 29 de desembre de 2022

 

Documentació


Documents relacionats


Atorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

[alertme-form-show]