001/2022

Subvencions per a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei 2021

Termini de presentació de sol·licituds: 31-07-2022
Data d'atorgament: 29-12-2022

Podran beneficiar d’un màxim de 4.200 €  per a cada sol·licitud per contractes de sis mesos a jornada complerta. Per contractes a temps parcial les quanties es calcularan proporcionalment a la jornada efectivament contractada (mínim exigible 50% de la jornada laboral complerta). Si el contracte te una durada de dotze mesos, les empreses es podran beneficiar de fins a 2.000€ més d’ajut per contracte a jornada complerta,  o la quantia d’ajut proporcional segons grup de cotització, i tipus de jornada efectivament contractada. En aquest cas, el contracte pot ser també inicialment de sis mesos, i posteriorment prorrogat per sis mesos més. El període imputable a l’assignació econòmica és l’associat a les despeses de l’article 6 de les Bases que es realitzin a partir de l’1 de gener de 2021 i sempre abans del 31 de desembre de 2022

Resolució del primer atorgament realitzada en data 29 de desembre de 2022

 

Documentació


Documents relacionats

Envia'm un correu electrònic quan s'actualitzi aquesta pàgina