010/2022

Subvencions per als projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per les ONG’s i entitats i associacions sense finalitat de lucre per a l’any 2022

Termini de presentació de sol·licituds: 16-09-2022
Data d'atorgament: Pendent

S’obre el termini per sol·licitar un ajut per a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per ONG, entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per a l’exercici 2022.

Poden sol·licitar subvenció per a projectes de cooperació aquelles entitats, associacions i ONG amb seu social o delegació a Molins de Rei que compleixin els requisits de l’article 9 de les bases reguladores d’aquests ajuts.

Les sol·licituds per concórrer, així com la resta d’annexos a la present convocatòria, es poden obtenir al web www.molinsderei.cat i s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer Rubió i Ors, 2-4). Recordeu demanar cita prèvia mitjançant el web muncipal. La documentació a presentar en la convocatòria de 2022 és la que s’especifica a l’art. 12 de les bases

És important que llegiu amb deteniment les bases reguladores dels ajuts i el Pla Director de Cooperació i Solidaritat de Molins de Rei 2017-2021 abans de formular els projectes que voleu presentar.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte mitjançant el correu electrònic afr@molinsderei.cat.

Informació relacionada:

DocumentacióAtorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

[alertme-form-show]