004/2024

Convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització presentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei per a l’exercici 2024

Termini de presentació de sol·licituds: 11-06-2024
Data d'atorgament: Pendent

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data d’atorgament: Pendent

S’obre el termini per sol•licitar un ajut per a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per ONG’s, entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per a l’exercici 2024.

Poden sol•licitar subvenció per a projectes de cooperació aquelles entitats, associacions i ONG’s amb seu social o delegació a Molins de Rei que compleixin els requisits de l’article 9 de les bases reguladores d’aquests ajuts. Les sol•licituds per concórrer, així com la resta d’annexos a la present convocatòria, es poden obtenir al web https://molinsderei.cat/subvencions/ i s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer Rubió i Ors, 2-4), demanant cita prèvia o bé mitjançant el web municipal de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una instància genèrica que trobareu al link https://www.molinsderei.cat/.

La documentació a presentar en la convocatòria de 2024 és la que s’especifica a l’art. 12 de les bases. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte mitjançant el correu electrònic mbv@molinsderei.cat.

 

Documentació


Documents relacionats


Atorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

[alertme-form-show]