Ref. 01/2022

Procés de selecció per la constitució amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal subaltern/a, grup de classificació E, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició (Ref.1/2022/PROSE).

  • Publicació anunci: 28/02/2022

  • Termini presentació: 10/03/2022

  • Resolució i adjudicació: 11/11/2022

Documents relacionats

Rebre notificacions