Ref. 2/2024

Plans Ocupacionals via SOC – Criteris reguladors del procés de selecció per cobrir temporalment i per raons d’urgència inajornable, la contractació temporal d’un/a tècnic/a de suport a l’educació a jornada completa per un període de 12 mesos amb finançament afectat per l’atorgament de la subvenció destinada a la realització de contractes formatius per l’obtenció de pràctica professional (SOC-FOMENT-PRÀCTIQUES) ref. BDNS 725154, i iniciar el procés de selecció mitjançant el SOC de Sant Feliu de Llobregat. (5/2024/PROSE)

  • Publicació anunci: 29/01/2024

  • Termini presentació: 08/02/2024

  • Resolució i adjudicació: 09/02/2024

Documents relacionats

Rebre notificacions