Ref. 10/2024

Procés de selecció per a cobrir en règim de funcionari de carrera, 1 plaça d’arquitecte de l’escala d’administració especial, grup A1, a l’Ajuntament de Molins de Rei inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2021, en torn lliure mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (14/2024/PROSE)

  • Publicació anunci: 22/04/2024

  • Termini presentació: 22/05/2024

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Documents relacionats

Rebre notificacions