Ref. 45/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció per a cobrir, en règim de funcionari de carrera, de dos tècnics/ques de l’administració general (TAG’s), adscrits a l’àmbit de Serveis Jurídics, grup A1, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (18/2022/PROSE)

  • Publicació anunci: 30/12/2022

  • Termini presentació: 30/01/2023

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Documents relacionats

Rebre notificacions