Ref. 02/2023

Procés de selecció per a cobrir en règim de laboral fix, 3 places de treballador/a familiar, grup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei, incloses en l’oferta pública de l’any 2021 adscrites al Negociat de Serveis Socials, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball amb els/les aspirants que superin les proves, sense plaça (11/2023/PROSE)

  • Publicació anunci: 21/04/2023

  • Termini presentació: 22/05/2023

  • Resolució i adjudicació: 13/11/2023

Documents relacionats

Rebre notificacions