Ref. 47/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció per a cobrir, en règim de laboral fix, una plaça de tècnic/a mitjà/na se serveis personals, grup A2, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (20/2022/PROSE)

  • Publicació anunci: 30/12/2022

  • Termini presentació: 30/01/2023

  • Resolució i adjudicació: 22/12/2023

Documents relacionats

Rebre notificacions