Ref. 49/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció per a cobrir, mitjançant concurs oposició i torn de promoció interna, una plaça de caporal, grup C2, d’Administració Especial, en règim de funcionari/ària de carrera, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament i la constitució d’una borsa de treball (23/2022/PROSE)

  • Publicació anunci: 30/12/2022

  • Termini presentació: 30/01/2023

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Documents relacionats

Rebre notificacions