Ref. 01/2023

Procés de selecció per a cobrir, mitjançant concurs oposició i torn restringit de promoció interna, dues places de tècnic/ca, grup A2, d’Administració General, en règim de funcionari/ària de carrera, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, de l’oferta pública d’ocupació del 2021, adscrits/tes al Negociat de Personal i Organització i a Intervenció (7/2023/PROSE)

  • Publicació anunci: 04/04/2023

  • Termini presentació: 05/05/2023

  • Resolució i adjudicació: 29/06/2023

Documents relacionats

Rebre notificacions