Ref. 08/2022

Procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i en règim d’interinitat, fins a la cobertura definitiva de la plaça, d’un/a tècnic/a de comunicació, adscrita a l’àmbit d’Alcaldia, grup A2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball. (Ref.7/2022/PROSE).

  • Publicació anunci: 22/07/2022

  • Termini presentació: 11/08/2022

  • Resolució i adjudicació: 29/12/2022

Documents relacionats

Rebre notificacions