Ref. 009/2021

Procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i urgència i en règim d’interinitat, fins a la cobertura definitiva de la plaça, d’una plaça laboral de professor de música, adscrita a l’àmbit d’Educació, grup A2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça. (Ref. 9/2021/PROSE)

  • Publicació anunci: 10/12/2021

  • Termini presentació: 20/12/2021

  • Resolució i adjudicació: 01/04/2022

Documents relacionats

Rebre notificacions