Ref. 11/2023

Procés de selecció per al nomenament de personal funcionari de carrera per l’Ajuntament de Molins de Rei, per l’existència d’una plaça vacant de tècnic/a d’administració general (TAG), grup de classificació A1, adscrit al Negociat de Serveis Jurídics, pel sistema de mobilitat horitzontal interadministrativa amb torn restringit de mèrits i capacitats, corresponent a l’Oferta Pública de 2023 i la constitució d’una borsa de treball sense plaça (28/2023/PROSE)

  • Publicació anunci: 20/10/2023

  • Termini presentació: 20/11/2023

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Documents relacionats

Rebre notificacions