Ref. 006/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició en torn lliure, una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de gestió, adscrita al lloc de treball de Cap de Mobilitat, grup de classificació A2

  • Publicació anunci: 20/10/2021

  • Termini presentació: 09/11/2021

  • Resolució i adjudicació: 11/03/2022

Documents relacionats

Rebre notificacions