Ref. 003/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure. una plaça de Tècnic/a mitjà de serveis personals, adscrita al Negociat d’Educació, grup de classificació A2, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del 2017

  • Publicació anunci: 29/03/2021

  • Termini presentació: 19/04/2021

  • Resolució i adjudicació: 14/07/2021

Documents relacionats

Rebre notificacions