Ref. 03/2022

Procés de promoció interna de selecció per cobrir, mitjançant una assignació de funcions, el lloc de treball de Secretària de l’Alcalde

Procés de promoció interna

Procés restringit als treballadors  funcionaris/àries de carrera o interíns/nes d’estructura de la plantilla
de l’Ajuntament de Molins de Rei, del grup de classificació C1 i que ocupin un lloc d’administratiu/va o equivalent

Envia'm un correu electrònic quan s'actualitzi aquesta pàgina

  • Publicació anunci: 06/04/2022

  • Termini presentació: 13/04/2022

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Documents relacionats

Envia'm un correu electrònic quan s'actualitzi aquesta pàgina