Ref. 10/2023

Procés de selecció per la cobertura en comissió de serveis voluntària del lloc de treball de Coordinador/a d’Alcaldia, destinat a personal funcionari del grup A (27/2023/PROSE)

  • Publicació anunci: 09/10/2023

  • Termini presentació: 19/10/2023

  • Resolució i adjudicació: 10/11/2023

Documents relacionats

Rebre notificacions