Ref. 004/2021

Procés de selecció per la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària, del lloc de treball, vacant en la relació de llocs de treball, de Director/a de l’Àrea de Serveis Personals destinat a personal funcionari del grup A de titulació.

  • Publicació anunci: 29/04/2021

  • Termini presentació: 10/05/2021

  • Resolució i adjudicació: 28/05/2021

Documents relacionats

Rebre notificacions