Ref. 02/2022

Procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal administratiu, grup de classificació C1, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

j

  • Publicació anunci: 21/03/2022

  • Termini presentació: 10/04/2022

  • Resolució i adjudicació: 20/09/2022

Documents relacionats

Rebre notificacions