Ref. 05/2023

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup de classificació C1-18, per tal de cobrir necessitats temporals que es puguin produir a la Biblioteca Municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei, en règim de personal laboral, mitjançant concurs-oposició (18/2023/PROSE)

  • Publicació anunci: 26/05/2023

  • Termini presentació: 12/06/2023

  • Resolució i adjudicació: 20/12/2023

Documents relacionats

Rebre notificacions