Ref. 005 / 2019

Ref. 005/2019 Provisió d’un lloc de treball de Cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) mitjançant Comissió de Serveis

L’Ajuntament de Molins de Rei vol proveir de forma temporal un lloc de treball de Cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC),  mitjançant comissió de serveis.

Requisits per a la seva cobertura

 • Ésser funcionari de carrera del grup A1/A2
 • Nivell C de Català
 • Titulació: Llicenciatura universitària o grau universitari o diplomatura universitària o equivalent.
 • Experiència en l’àmbit de l’atenció i tramitació directa al públic a l’Administració pública i/o al sector privat.

Funcions

 1. Supervisar l’adequada atenció al ciutadà i els tràmits realitzats comprovant la documentació i la correcció de la mateixa.
 2. Proposar els criteris per a l’elaboració, el manteniment i l’actualització de la base de dades administrativa i dels manuals de procediments.
 1. Assessorar a la Corporació en general proporcionant informació sobre temes que siguin de la seva competència.
 2. Atendre les consultes dels ciutadans personalment, telefònicament i telemàtica vehiculant la qüestió a l’àmbit i/o persona que correspongui.
 3. Despatxar amb responsables d’altres Administracions i entitats per tal de coordinar aquells afers d’interès mutu: transvasament i intercanvi d’informació poblacional i electoral, establiment de nous criteris i procediments, etc.
 4. Responsabilitzar-se del manteniment de la Guia d’Entitats.
 5. Gestionar determinats expedients com ara els d’ocupació de la via pública per festes, fires i activitats lúdiques al carrer, de sol·licitud de baixa d’ofici del padró d’habitants i de sol·licitud de llicència per a la tinença de gossos perillosos.
 6. Gestionar la comptabilitat del negociat.
 7. Realitzar comunicacions administratives i compulses de documents per delegació de la signatura del Secretari General.
 8. Vetllar per la coordinació a nivell administratiu amb altres àmbits de l’organització
 9. I, en general, altres de caràcter similar, dins la seva categoria, que li siguin atribuïdes.

 

Condicions

 • Comissió de serveis d’una durada de 2 anys
 • Retribució bruta anual pel grup A1:  41.514,89 €
 • Retribució bruta anual pel grup A2:  39.599,04 €
 • Complement de destinació nivell 22

 

Procediment de selecció

Es realitzarà una entrevista on es valorarà el seu currículum, l’experiència professional en l`àmbit  en coordinació d’equips de treball, procediments i organització de l’administració local, coneixements tècnics en matèria de padró i de registre, competències personals, motivació i disponibilitat d’incorporació.

Presentació de candidatures

Els candidats/es interessats en participar en la provisió d’aquest lloc de treball hauran d’enviar el seu CV al mail: arb@molinsderei.cat indicant la referència 02CAPOAC

La data límit de presentació de candidatures serà fins el dia 25 d’abril de 2019.

 • Publicació anunci: 05/04/2019

 • Termini presentació: 25/04/2019

 • Resolució i adjudicació: 25/04/2019

Rebre notificacions