Ref. 010 / 2019

Ref. 010/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) mitjançant Comissió de Serveis

ANUNCI

L’Ajuntament de
Molins de Rei vol proveir de forma temporal un lloc de treball de
Cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC),  mitjançant comissió de serveis.

 

Requisits per a la seva cobertura

·
Ésser funcionari de carrera
del grup A1/A2

·
Nivell C de Català

·
Titulació: Llicenciatura
universitària o grau universitari o diplomatura universitària o equivalent.

·
Experiència en l’àmbit de l’atenció i
tramitació directa al públic a l’Administració pública i/o al sector privat.

 

Funcions

1. Supervisar
l’adequada atenció al ciutadà i els tràmits realitzats comprovant la
documentació i la correcció de la mateixa.

2. Proposar
els criteris per a l’elaboració, el manteniment i l’actualització de la base de
dades

administrativa
i dels manuals de procediments.

3. Assessorar
a la Corporació en general proporcionant informació sobre temes que siguin de
la seva competència.

4. Atendre
les consultes dels ciutadans personalment, telefònicament i telemàtica
vehiculant la qüestió a l’àmbit i/o persona que correspongui.

5. Despatxar
amb responsables d’altres Administracions i entitats per tal de coordinar
aquells afers d’interès mutu: transvasament i intercanvi d’informació
poblacional i electoral, establiment de nous criteris i procediments, etc.

6.
Responsabilitzar-se del manteniment de la Guia d’Entitats.

7. Gestionar
determinats expedients com ara els d’ocupació de la via pública per festes,
fires i activitats lúdiques al carrer, de sol·licitud de baixa d’ofici del
padró d’habitants i de sol·licitud de llicència per a la tinença de gossos
perillosos.

8. Gestionar
la comptabilitat del negociat.

9. Realitzar
comunicacions administratives i compulses de documents per delegació de la
signatura del Secretari General.

10. Vetllar
per la coordinació a nivell administratiu amb altres àmbits de l’organització

11. I, en general,
altres de caràcter similar, dins la seva categoria, que li siguin atribuïdes.

 

Condicions

·
Comissió de serveis d’una
durada màxima de dos anys.

·
Retribució bruta anual pel
grup A1:  41.514,89 €

·
Retribució bruta anual pel
grup A2:  39.599,04 €

·
Complement de destinació
nivell 22

 

Procediment de selecció

·
Es realitzarà una entrevista
on es valorarà el seu currículum, l’experiència professional en l`àmbit  en coordinació d’equips de treball,
procediments i organització de l’administració local, coneixements tècnics en matèria
de padró i de registre, competències personals, motivació i disponibilitat d’incorporació.

Presentació
de candidatures

Els candidats/es
interessats en participar en la provisió d’aquest lloc de treball hauran d’enviar
el seu CV al mail: arb@molinsderei.cat
indicant la referència 03CAPOAC

La data límit de
presentació de candidatures serà fins el dia 25 de setembre de 2019.

 

L’ Alcalde,

 

 

Xavi Paz Penche

Molins de Rei, 5  de setembre de 2019

  • Publicació anunci: 05/09/2019

  • Termini presentació: 25/09/2019

  • Resolució i adjudicació: 09/10/2019

Rebre notificacions