Ref. 7/2024

Procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per cobrir 2 places de subaltern, una en règim de funcionari de carrera i l’altra en règim de personal laboral, del grup de classificació AP/E, de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Molins de Rei corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2021 i 2022 i la creació d’una borsa de treball (9/2024/PROSE)

  • Publicació anunci: 18/03/2024

  • Termini presentació: 17/04/2024

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Documents relacionats

Rebre notificacions