Ref. 17/2024

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs-oposició, en torn lliure, escala administració especial, en règim de funcionari de carrera una plaça d’educador/a social, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Molins de Rei inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2023, taxa específica, i la creació d’una borsa de treball (26/2024/PROSE)

  • Publicació anunci: 02/07/2024

  • Termini presentació: 30/07/2024

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Documents relacionats

Rebre notificacions