Ref. 06/2023

Procés de selecció per la creació d’una borsa de treball, amb caràcter d’urgència, per a cobrir les necessitats temporals de professor/a de música, en diferents especialitats, grup de classificació A2, de l’Escola Municipal de Música Julià Canals, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició (19/2023/PROSE)

  • Publicació anunci: 26/05/2023

  • Termini presentació: 12/06/2023

  • Resolució i adjudicació: 27/09/2023

Documents relacionats

Rebre notificacions