És el màxim òrgan de govern de la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde, i es reuneix, com a mínim, el darrer dijous de cada mes.

Accés a les convocatòries del ple

Accés a les actes del ple

Accés a les mocions aprovades del ple

Notícies sobre el del desenvolupament del ple